Vi lægger vægt på, at alle føler sig velkomne i Oasen

Velkommen til fritidstilbuddet Oasen

Klub Oasen er en del af det samlede tilbud i Center for Beskyttet Beskæftigelse. Et aktivitets- og samværstilbud for voksne efter § 104 i Lov om Social Service

Her kan voksne borgere med psykiske funktionsnedsættelser, udviklingshæmning eller erhvervet hjerneskade mødes og opbygge et socialt netværk med ligestillede. Vi arbejder med at styrke både den enkeltes selvværd og det positive sociale samspil medlemmerne imellem. Vi tilbyder mange forskellige, løbende aktiviteter, som du kan læse mere om via menuen til venstre.

Udover de løbende aktiviteter er der en række fælles aktiviteter, som afspejler årets gang: Vi starter året med nytårskur, slår katten af tønden til fastelavn, laver påskeaktivitet, deltager i CBBs forårsmarked, tager på udflugter - samlet og i mindre grupper – og vi er i bevægelse, fx i slotsstistafetten. Året rundes af med julefrokost og lillejuleaften i Oasen.

Klubben er medlemmernes fristed, men engang imellem inviterer vi til pårørendeaften for at understøtte kontakten med medlemmernes netværk.

Vi ønsker at bygge bro til andre lokale tilbud for at støtte medlemmer til at kunne indgå i aktiviteter uden for Oasen. Vores løbende grupperådgivning er et tilbud til medlemmer, der ønsker hjælp til at skabe kontakt til det øvrige fritidsliv i Hillerød. Fx ser vi det som oplagt at støtte medlemmerne til at komme i gang i en almindelig sportsklub, hvis det er muligt, fremfor at lave en parallel aktivitet i eget regi.

Udflugter og besøg hos andre klubber: Vi dyrker jævnligt samværet på tværs af klubber i nabokommunerne. Her styrkes det enkelte medlems netværk til andre, venskaber opstår på tværs og isolation forebygges. Vi tager jævnligt på ture ud af huset – fx en Tivoli-tur omkring halloween eller jul, en tur ud i lokalmiljøet eller en tur til en seværdighed i nærheden. Det gør vi i mindre grupper og i samlet flok.