Caféen, køkkenet og det sunde valg

Caféen er et centralt element i Oasen. Den er et pauserum for Oasens medlemmer, og en del går til og fra mellem øvrige aktiviteter. For andre er det hér omdrejningspunktet er, og det handler om hygge og samvær med andre. Caféen danner også ramme om det fælles aftensmåltid på hverdagsaftener. I forlængelse af caféen ligger billardrummet, hvor der også er mulighed for at hygge sig, lytte til musik og til hinanden.

Mad og køkkenaktivitet: Køkkenet leverer mad til caféen, men danner også ramme om aktivitet for medlemmer i det omfang, det kan lade sig gøre. Vi laver særlige aktiviteter, hvor medlemsinddragelse er det primære fokus (fx bagning) – og medlemmer inddrages i daglig produktion, hvis det er muligt. Udover aktivitet og samvær skaber det også en platform for samtale om kost og sundhed mere generelt. Madens kvalitet er vigtig. Det giver livskvalitet at kunne købe et godt måltid mad og nyde den sammen med andre. Medlemmer har mulighed for at være med til at sætte menuen.

Vejledning: Vi tilbyder mulighed for mere individuel kost- og ernæringsvejledning på 1-1 basis til interesserede medlemmer. Her er vægten på at tale om sundhed og livsstil i et åbent og forventningsfuldt møde baseret på lyst og frivillighed. Målet er styrke medlemmers mulighed for at træffe egne valg – og af og til at give et kærligt skub for at komme i gang. Vi taler om forskellige situationer i dagligdagen og tager afsæt i den narrative tilgang.