Oasens vision

Vores vision i Oasen er at:

- Skabe aktivitet, samvær og mulighed for netværk for medlemmerne
- Give mulighed for at styrke og udvikle sociale færdigheder
- Være et tilbud præget af åbenhed, tolerance og inklusion
- Bygge bro til det omgivende samfund og fungere både som et godt og kvalitativt klubtilbud og som en trædesten til kommunens øvrige fritidsliv

 

Det betyder konkret,


- at vores aktiviteter skal opleves som relevante af vores medlemmer (både unge og ældre), og at aktivitet danner grundlag for netværk og venskab
- at vi støtter medlemmerne til indsigt i egen formåen og (nye) talenter
- at vi støtter i det sociale samspil med andre, så den enkeltes sociale værktøjer styrkes – og at vi lader medlemmer tager ansvar for hinanden, for kammeratskabet og for aktiviteter i det daglige
- At vi møder medlemmerne med anerkendelse og fokus på en god tone
- At vi holder fokus på vores rolle som brobygger til det omgivende samfund – både ved at gå ud og ved at invitere indenfor.