For medarbejdere

Vi har fokus på en god hverdag med spændende arbejdsopgaver og godt socialt samvær, ligesom vi sætter pris på vores sociale arrangementer. Udvikling af kompetencer er også en vigtig del af vores arbejde i centret, og vi afholder derfor løbende kurser, som du som beskyttet medarbejder kan deltage i. Vi har både kurser og forløb internt på de enkelte værksteder og kurser på tværs af værkstederne. Samtidig har vi tilbud om en times motion i arbejdstiden, og indimellem laver vi målrettede motionsforløb.

Opstart ¤

Inden du starter på Center for Beskyttet Beskæftigelse, inviterer vi dig til et opstartsmøde. Her finder vi sammen ud af, hvor i centret du kommer til at arbejde. Som beskyttet medarbejder i centret får du en fast kontaktperson.

Kontaktpersonen støtter dig i din arbejdsdag og viser dig som ny medarbejder til rette på centret. Det er også din kontaktperson, der afholder handleplansmøder med dig, så I sammen kan styre i den rigtige retning.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til din kontaktperson eller en anden personale i centret.

 

Sociale aktiviteter ¤

På Center for Beskyttet Beskæftigelse har vi mange sociale aktiviteter – ligesom på enhver anden arbejdsplads. Vi har vores faste traditioner, som fx fejring af runde fødselsdage og jubilæer, sommerfesten i skoven og julefrokosten i december. En gang om året tager vi på udflugt. I 2018 gik turen til Sporvejsmuseet, og i 2019 gik turen til Hundested Sandskulptur Festival.

Som beskyttet medarbejder her i centret har du rig mulighed for at få indflydelse på, hvilke aktiviteter, vi skal deltage i, hvor den årlige udflugt går hen osv. Du kan læse om centrets medarbejderråd via venstremenuen.

 

Medarbejderrådet på CBB ¤

Medarbejderrådets fornemste opgave er at lade medarbejdernes ønsker, idéer og tanker komme til orde. Det handler om at være med til at forme hverdagen, det sociale liv og udviklingsmulighederne på arbejdspladsen. Gennem medarbejderrådet på CBB har du som beskyttet medarbejder mulighed for at sætte dit præg på dagligdagen i centret og deltage i planlægningen af fester, udflugter og kurser m.m. Medarbejderråddet arbejder i tæt samspil med centerlederen og personalet.


Hvert tilbud i CBB har mulighed for at stille med en repræsentant og en suppleant. Begge er valgt for en periode på 2 år. Alle medarbejdere har mulighed for at stille op til medarbejderrådet, og alle medarbejdere har stemmeret.

 

Kurser ¤

En vigtig del af det at være medarbejder på Center for Beskyttet Beskæftigelse er udvikling af dine kompetencer - faglige, personlige og sociale. Derfor arbejder vi løbende på at skabe mulighed for relevant kompetenceudvikling. Vi arrangerer kurser og har på det sidste haft tilbud inden for motion og samtale på engelsk. Indimellem afholder vi brandslukningskursus og førstehjælpskursus.

På de enkelte tilbud afholder personalet værkstedsspecifikke kurser, som fx fødevarehygiejnekursus og loddekursus - i nogle tilfælde med en underviser udefra. Vores personale hjælper dig også gerne med at tage kontakt til andre relevante undervisningstilbud.