Medarbejderrådet på CBB

– indflydelse på din hverdag

Medarbejderrådets fornemmeste opgave er at lade medarbejdernes ønsker, idéer og tanker komme til orde. Det handler om at være med til at forme hverdagen, det sociale liv og udviklingsmulighederne på arbejdspladsen.


Gennem medarbejderrådet på CBB har du som beskyttet medarbejder mulighed for at sætte dit præg på dagligdagen i centret og deltage i planlægningen af fester, udflugter og kurser m.m. Medarbejderråddet arbejder i tæt samspil med centerlederen og personalet.


Hvert tilbud i CBB har mulighed for at stille med en repræsentant og en suppleant. Begge er valgt for en periode på 2 år.


Alle medarbejdere har mulighed for at stille op til medarbejderrådet, og alle medarbejdere har stemmeret.