Centrets målgruppe

Center for beskyttet beskæftigelse er et beskæftigelsestilbud for borgere, som ønsker at udnytte deres resterhvervsevne. Vores tilknyttede borgere går under betegnelsen "beskyttede medarbejdere".

Vores tilbud retter sig mod personer, som har social pension som forsørgelsesgrundlag og mod personer på kontanthjælp samt personer med særlige sociale problemer, som modtager ydelser efter Aktivloven. Du kan læse mere om vores målgruppe og rammerne for tilbuddet i vores ydelseskatalog.

Centrets nuværende medarbejdergruppe er meget bred og rummer personer med psykisk og fysisk udviklingshæmning, erhvervet eller medfødt hjerneskade, sindslidelser m.fl. samt personer med særlige sociale problemer.

Vores muligheder for at beskæftige borgere, der har behov for at benytte elektrisk kørestol kan være begrænsede pga.husets indretning. I hver enkelt situation sker visitation efter en konkret og individuel vurdering.

Vi har ikke mulighed for at beskæftige borgere med svært synshandicap pga. hensynet til den enkeltes sikkerhed.

Borgere i centret skal være selvhjulpne i forhold til toiletbesøg og spisning.

Adresse

Center for beskyttet beskæftigelse

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

7232 3600

cbb-hil@hillerod.dk

www.hillerod.dk/cbb

CVR: 29 18 93 66

EAN: 57 98 00 83 07 119

Åbningstider

Center for beskyttet beskæftigelse er åbent for henvendelse:

Mandag  kl. 8-15

Tirsdag til torsdag kl. 8-16

Fredag kl. 8-14

Kantinens åbningstider:

Kaffe og morgenmad fra kl. 9.30-10.00

Frokost mellem kl. 11.30 og 12.30

Kaffe fra kl. 8.00-14.00, hvor kantinen lukker.