Opstart

Inden borgeren starter i centret holder vi et møde, hvor vi aftaler arbejdstider, ønsker til opgaver og indledende mål for indsatsen.

 

Når nye medarbejdere starter i Center for beskyttet beskæftigelse, afholdes der opfølgningsmøde ca. 4 uger efter opstart.         

Her evaluere vi perioden og hvis der er enighed om, at tilbuddet er det rette for borgeren, fortsætter borgeren som beskyttet medarbejder i centret.

Betalingstilsagn

Der skal foreligge et betalingstilsagn fra visiterende kommune, inden borgeren starter i beskyttet beskæftigelse.

 

 

 

Siden blev senest opdateret d. 09-02-21