Et unikt arbejdsfællesskab for unikke mennesker

Om centret

Center for beskyttet beskæftigelse slog dørene op 1. januar 2011. Vi er udsprunget af den tidligere revalideringsinstitution Reva Trollesbro. Centret tilbyder beskæftigelse, aktivitet og samvær til voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse efter § 103 og § 104 i Lov om Social Service.

Vi har en fagligt bredt sammensat personalegruppe, som omfatter både fag-fagligt og pædagogisk personale. Dette giver et godt samspil mellem en faglig identitet, som de beskyttede medarbejdere kan spejle sig i, og en solid pædagogisk støtte til de beskyttede medarbejdere.

Vores overordnede målsætning er at levere et beskæftigelsestilbud af høj kvalitet til den enkelte beskyttede medarbejder og på den måde øge den enkeltes livskvalitet.

Vi tilrettelægger tilbuddet med afsæt i den beskyttede medarbejders ønsker og muligheder. Målet for indsatsen vil derfor være forskelligt for alle tilknyttede borgere.

For nogle er målet at gå fra ”beskyttet” til ”støttet” beskæftigelse, for andre er målet at deltage i et konstruktivt og indholdsrigt tilbud, der bidrager til personlig og faglig udvikling og øget livskvalitet.

Vi lægger vægt på det pædagogiske arbejde og den beskyttede medarbejders mulighed for at indgå i en større social sammenhæng på en arbejdsplads.

Adresse

Center for beskyttet beskæftigelse

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

7232 3600

cbb-hil@hillerod.dk

www.hillerod.dk/cbb

CVR: 29 18 93 66

EAN: 57 98 00 83 07 119

Åbningstider

Center for beskyttet beskæftigelse er åbent for henvendelse:

Mandag  kl. 8-15

Tirsdag til torsdag kl. 8-16

Fredag kl. 8-14

Kantinens åbningstider:

Kaffe og morgenmad fra kl. 9.30-10.00

Frokost mellem kl. 11.30 og 12.30

Kaffe fra kl. 8.00-14.00, hvor kantinen lukker.