Et unikt arbejdsfællesskab for unikke mennesker

Om os

Center for Beskyttet Beskæftigelse rummer både et beskæftigelsestilbud (beskyttet beskæftigelse) og et klubtilbud (aktivitet og samvær) for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Vi arbejder i udgangspunktet med afsæt i Lov om Social Service §103 og §104. Vi kan også tilbyde mulighed for praktikforløb til STU-elever og særligt tilrettelagte forløb.

Vi er et socialpædagogisk tilbud, og personalegruppen rummer både pædagogisk personale og fagfagligt personale. Vi har også kolleger med faglige kompetencer indenfor fx ernæring og sundhedsfremme.

I alle dele af centret har vi fokus på kerneopgaven, som er:

I CBB skaber vi trivsel for borgeren gennem arbejde og aktivitet.

Via vores pædagogiske tilgang fastholder og udvikler vi personlige og faglige kompetencer hos den enkelte og giver mulighed for at indgå i sociale fællesskaber.

Vores pejlemærke er de politisk vedtagne ambitioner fra En del af fællesskabet (2019):

  • Alle skal have mulighed for at deltage i positive fællesskaber
  • Alle der kan, skal være i meningsfuld beskæftigelse eller uddannelse
  • Alle skal have mulighed for at leve et sundt og godt liv
  • Alle skal opleve at kunne være aktør i eget liv og bidrage med de ressourcer og potentialer, den enkelte har.

Disse ambitioner danner også grundlaget for vores udviklingsplan, hvor du kan finde information om nogle af de særlige tiltag vi vil være optaget af i de kommende år. Du finder CBBs udviklingsplan 2019-2021 her.

 Du kan finde information om rammer, takster, m.v. på Tilbudsportalen